FOTOVOLTAICKÁ ELEKTRÁRNA - AA 003

HLAVNÍ NABÍDKA
... NAPIŠTE NÁM
Přejít na obsah

... fotovoltaická elektrárna

Společnost Aa Group aktivně podporuje ochranu životního prostředí včetně projektů výroby elektrické energie z alternativních zdrojů. V roce 2009 byly zahájeny práce na projektu instalace fotovoltaické elektrárny v areálu společnosti. Investor FVE Sedlec s.r.o. po zkušebním provozu v prosinci 2010 fotovoltaickou elektrárnu připojil k distribuční síti. Elektrárna má výkon 1,5 MGWh a je instalována na celkové ploše o velikosti 14 400 m2. Z této plochy představují 80 % střechy objektů v areálu a 20 % fotovoltaických panelů je nainstalováno na volné ploše uvnitř areálu. Fotovoltaická elektrárna pokryje spotřebu elektrické energie cca 120 rodin, čímž nemalou měrou přispívá ke snížení zatížení životního prostředí, ke kterému dochází při výrobě elektrické energie v elektrárnách spalující fosilní paliva.
Návrat na obsah