LIKVIDACE ODPADŮ - AA 003

HLAVNÍ NABÍDKA
... NAPIŠTE NÁM
Přejít na obsah

... likvidace odpadů

Pro své klienty společnost zajišťuje kompletní servis v nakládání s odpady a odpadového hospodářství. Tuto činnost provozuje v souladu se všemi právními předpisy odpadového hospodářství a životního prostředí platnými pro Českou republiku. Je oprávněna k činnosti provozování Zařízení ke Sběru a výkupu odpadů na základě:
 
a) Souhlasu Krajského úřadu Ústeckého kraje, odboru životního prostředí a zemědělství
 
b) Živnostenského listu – Nakládání s odpady
 
c) Živnostenského listu – Podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
 
 

Svoz odpadů a pronájem nádob
 
Společnost disponuje vlastními nákladními vozy, kterými pravidelně sváží odpad k dalšímu zpracování nebo likvidaci. Vlastní svozové vozidlo Iveco - kontejnerové vozidlo a 19 velkoobjemových kontejnerů, které klientům pronajímá a zajišťuje svoz a likvidaci odpadu z těchto kontejnerů.
 
Dále zajišťuje pronájem sběrných nádob a svoz odpadu ve sběrných nádobách.
 
 

Výkup a recyklace odpadů
 
Většinu odebraného odpadu zaměstnanci společnosti třídí a zpracovávají, poté je zpracovaný odpad ve formě materiálů předáván do výroby
 
K recyklaci jsou odebírány tyto odpady:
 
a) odpadní folie: HDPE, LDPE, LLDPE, STREČ., PP, PET, PVC
 
b) odpadní plasty: PP, PE, PS, ABS, PET, PVC, PC, PA, POM atd.
 
c) odpadní papír: karton, lepenka, směsný papír, papírové dutinky
 
d) odpadní kovy: Fe, Al, Cu, kabely
 
e) odpadní dřevo: palety, proložky atd.
 
 

Pro recyklaci využívá společnost tyto technologie:
 
Poloautomatická drtící linka s odprašovačem a separátorem kovů
 
Cyklonový dopravník
 
3 x drtič plastů
 
3 x paketovací lis

Počítačově řízená třídička plastů

Peletovací linka na zpracování dřevěného odpadu
 
Digitální váha 3 t
 
 
Poradenská činnost
Pověření pracovníci společnosti navrhují účinný a ekologicky nezávadný systém odstraňování odpadů v provozech zákazníků. Na základě množství odebraného odpadu je vystaven „Doklad o ekologické likvidaci“, je vedena průběžná evidence a vypracováváno roční „Hlášení o produkci a nakládání s odpadem“.
 
 
Návrat na obsah